messenger vk-black email copy print

Հայաստանում կարելի է տուգանք վճարել բանակից խուսափելու համար և չենթարկվել քրեական պատասխանատվության