messenger vk-black email copy print

Կարծիք․ Բրազիլիայի անտառային հրդեհները կազմակերպված են․ պետք է դատ լինի մարդկության դեմ հանցանքի համար