messenger vk-black email copy print

Թուրքական իշխանությունները աշխատանքից հեռացրել են Գյուլենի հետ կապի համար կասկածվող 4.5 հազար պետծառայողի