messenger vk-black email copy print

Գարդաբանիում հանրային կերպով պատժվել է մանկավարժը, որը բողոք է արտահայտել դպրոցական աղջիկների առևանգման դեմ