messenger vk-black email copy print

Բահրեյնն ու ԱՄԷ–ն ճանաչել են Իսրայելը․ իսրայելաարաբական խաղաղությանն ուղղված առաջին քայլը վերջին 30 տարում