messenger vk-black email copy print

«Մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը ավիափոխադրումները սովորական ռեժիմով չեն վերականգնվի» - Հայաստանի վարչապետ