messenger vk-black email copy print

Այրվել են աղքատ ընտանիքի երեխաները: Մնացածը՝ նոր և նախկին իշխանությունների վեճեր են: «Շաբաթը Կովկասում JAMnews-ից»