messenger vk-black email copy print

Աբխազ ընդդիմադիր գործիչն արտահայտվել է վրացական կողմի հետ երկխոսության օգտին։ Ի՞նչ են նրան պատասխանում Թբիլիսիում