Աբխազիայի Թղուարչալ քաղաքը․ քարածխի նախկին մայրաքաղաքի ինքն իրեն պահպանելու փորձը