Azərbaycanlı qaçqınlar 30 il keçdikdən sonra hələ də “köç şəraitində” yaşayırlar və qadınlar bu durumda kişilərdən daha çox əziyyət çəkir" />

Müvəqqəti ocağın mühafizləri

Azərbaycanlı qaçqınlar 30 il keçdikdən sonra hələ də “köç şəraitində” yaşayırlar və qadınlar bu durumda kişilərdən daha çox əziyyət çəkir

Müvəqqəti ocağın mühafizləri


More on JAMnews