Gürcü baleti haqda üç hissəli foto-hekayə" />

Gürcüsayağı fuete

Gürcü baleti haqda üç hissəli foto-hekayə

Materiala keçmək üçün Read More-u tıklayın >

Birinci hissə. Beşindən biri uğur qazanacaq

Gürcüsayağı fuete

 

İkinci hissə. Məşhur prima teatrı necə xilas etdi?

Gürcüsayağı fuete

 

Üçüncü hissə: Səhnə ilə necə vidalaşırlar?

 

Gürcüsayağı fuete


More on JAMnews