უმაღლესი სასაწავლებელი

არაიკ არუთიუნიანი, სომხური ენა, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გაფიცვა, არასავალდებულო საგნები, უმაღლესი განათლება, უმაღლესი სასაწავლებელი

ერევნის უნივერსიტეტის სტუდენტები განათლების ახალ რეფორმას აპროტესტებენ

„სომხური ლიტერატურა“ და „სომხეთის ისტორია“ - არაჰუმანიტარული ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის სავალდებულო აღარ იქნება

პოპულარული