სტაციონარული პაციენტების მიღება შეაჩერა

პოპულარული