საქართველოს ეკონომიკა მაისშო 13.5%-ით შემცირდა.ექსპორტი

პოპულარული