სამხრეთ კავკასია

электронная запись в поликлинику, медицина, поликлиника, здравоохранение․ պոլիկլինիկա, առողջապահություն, բժիշկ, գրանցման ելեկտրոնային համակարգ

ექიმთან რიგის გარეშე: ერევნის პოლიკლინიკებში ელექტრონული რეგისტრაცია დანერგეს

ჯერჯერობით ახალი სისტემა მხოლოდ უბნის თერაპევთან ან პედიატრთან მოხვედრის საშუალებას იძლევა

პოპულარული