პირველი რესპუბლიკა

სომხეთში პირველი რესპუბლიკის 101-ე წლისთავს აღნიშნავენ

ის ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლის შედეგად ჩამოყალიბდა და საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შედეგად დაეცა

პოპულარული