მიხეილ ბენიძე

ფეისბუკი აგვისტოდან საქართველოში პოლიტიკური რეკლამის გამჭვირვალობის მკაცრ წესებს დააწესებს

რეკლამის დამკვეთის და რეკლამაში გადახდილი ფულის შესახებ ინფორმაცია საჯარო იქნება

პოპულარული