კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია

კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, სომხეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანისთვის იარაღაის მიყიდვა

სომხეთი მოკავშირე ქვეყნებთან ერთად აზერბაიჯანისთვის იარაღის მიყიდვის წინააღმდეგია

საკითხი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ხელმძღვანელთა შეხვედრაზე განიხილებოდა

სომხეთი პოსტ-საბჭოთა სამხედრო ბლოკში საკუთარი უფლებების დაცვას აგრძელებს

თავდაცვის მინისტრი: „გამოვრიცხავ რომ უსაფრთხოების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი სომხეთის თანხმობის გარეშე დაინიშნოს“.

სომხეთის პრეზიდენტი: სამხედრო ურთიერთობები კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრებს შორის პრიორიტეტულია

ამ პრინციპის დარღვევა ორგანიზაციის ავტორიტეტის ამაღლებას ხელს არ უწყობს

პოპულარული