ეროკავშირი

ევროკავშირმა ერევანში გაჩერებებზე მზის პანელები დადგა

ევროკავშირი დაინტერესებულია სომხეთში ალტერნატიული ენერგეტიკის განვითარებით, რაც ქვეყნის რუსეთზე დამოკიდებულებას შეამცირებს

პოპულარული