ჩემი ნაბიჯი

ასობით ტექნოლოგიური საწარმო და ახალი აეროპორტი - ბიზნესის განვითარების ნაბიჯები სომხეთის სამხრეთ რეგიონში

ხელისუფლებამ სიუნიკის ოლქში ინოვაციური ბიზნეს-ფორუმის ორგანიზება მოახდინა

პოპულარული