გარუშ არზრუმიანი

25 დოლარი

საქართველო. მოხუცები, რომლებიც შვილებმაც მიატოვეს და სახელმწიფომაც

პოპულარული