ედიტა ბადასიანი

ნუ მოწევთ

საქართველოში თამბაქოს საწინააღმდეგო კანონის ამოქმედებას ცდილობენ

პოპულარული