არშალუის მღდესიანი, ერევანი

ცხოვრება სომხეთის საზღვარზე: მთავარი მნიშვნელობა თავშესაფარსა და დამცავ კედლებს ენიჭება

ომბუდსმენის აპარატის დაკვირვებით დამიზნებით სწორედ იმ ადგილებს ესვრიან, სადაც ადამიანების დიდი რაოდენობა იყრის ხოლმე თავს

პოპულარული