ანაიდ გოგორიანი

ვიდეოგამოკითხვა აფხაზეთში: რა არის ღირსების კოდექსი „აფსუარა“ და უნდა დაიცვან თუ არა ის?

ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ქცევის ეს ძველი კანონთა კრებული ძველებურად ყველასთვის სავალდებულოა

აფხაზეთში მომხდარმა წალდიდობამ ბევრი გზა და სახლი მახედ აქცია. ვიდეოგამოძიება

სოხუმის მერი ამბობს, რომ ადგილობრივები უნდა ხვდებოდნენ, რომ ნგრევა დიდწილად თავად მოსახლეობის ბრალია

პოპულარული