პლაკატის პოლიტიკა. საარჩევნო პოსტერების 30 წლიანი ისტორია