Kifayət qədər çətin testdir. Süallara yalnız Bakını dərindən sevən şəxs düzgün cavab verə bilər" />

Bakının tarıxını necə bilirsiniz?

Kifayət qədər çətin testdir. Süallara yalnız Bakını dərindən sevən şəxs düzgün cavab verə bilər


More on JAMnews