;
messenger vk-black email copy print

90 saniyə:Yapışqan və mismarsız pəncərə - sadəcə rəngli şüşə, taxta və dəqiq hesablama