;
messenger vk-black email copy print

Şərh: Moskvada etirazlar artır – repressiyalar da artacaq. Lakin cəmiyyət bunlara hazırdır