Bir nəfər üçün ekspozisiya: Azərbaycanda muzeylərin açılması kimə lazım idi