messenger vk-black email copy print

Gürücstan Patriarxlığı “David Qareci” kompleksinin ətrafında Azərbaycanla transsərhəd bölgəsinin yaradılmasına qarşı çıxıb