Başının üstündə bir damın olsun. Ermənistanda uşaq evlərindən məzun olanları artıq evsiz qoymayacaqlar?