“Mənim kimilər buraları tərk etməsə, Ermənistanın regionları inkişaf edəcək”