Ermənistanda aqroinqilab. İki kəndin misalında bu nə deməkdir?