messenger vk-black email copy print

Dövlət cənazələri: hərbçilər müqəddəs iztirabkeşin nəşi önündəki növbənin keşiyini çəkir