messenger vk-black email copy print

Dərslikləri yandırmaq, ya da heç olmasa suda batırmaq lazımdır