messenger vk-black email copy print

Cənubi Osetiya Rusiyanın subyekti kimi – bu referendum haqqında ideya yenidən aktualdır