;
messenger vk-black email copy print

Bu gün çeçen və inquşların sürgün edilməsindən 73 il keçir