Belarus: etirazçıların məruz qaldığı dəhşətli işgəncə və zorakılıqlar, ümummili tətil