Bakı ordusunu dəstəkləyir: bütün küçələrdə bayraqlar və rəmzlər. Fotoreportaj