messenger vk-black email copy print

Onları əşyalarını toplamağa imkan vermədən gecə ilə deportasiya edirlər – ermənistanlı miqrantlara artıq Avropada sığınacaq verilmir