Ermənistanın beş iqlim qurşağından beş foto" />

Fotosessiya: Ermənistan yüksəkliklərdən

Ermənistanın beş iqlim qurşağından beş foto

Vayots Dzor regionunda Zanqakatun kəndi kənarındakı göl. Dəniz səviyyəsindən təqribən 1800 metr yüksəklikdə. Subalp zonası.

Gehadir çayının dərəsində qaya formasiyası. Dəniz səviyyəsindən 200 metr yüksəklikdə. Kəskin dərə-təpəli dağ relyefi.

Sevan gölü, Sevan yarımadası. Sevan Yüksək dağlıq zonada ən iri şirin su rezervuarıdır. Dəniz səviyyəsindən 1900 metr yüksəklikdə. Dağlıq ərazi.

Zovaşen su anbar. Dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə. Yarımsəhra zonası.

Hagartsin monastırı. Tavuş regionu. Dəniz səviyyəsindən 1300 metr yüksəklikdə. Meşəliklə örtülmüş dağlar, qismən subtropik zona.


More on JAMnews