მას გერმანელი სამხედრო ტყვეები აშენებდნენ და აქ მაო ძედუნი ცხოვრობდა" />

სტალინის ლეგენდარული აგარაკი აფხაზეთში

მას გერმანელი სამხედრო ტყვეები აშენებდნენ და აქ მაო ძედუნი ცხოვრობდა

მასალის სანახავად დააჭირეთ ლინკს ფოტოზე Read More  >

სტალინის აგარაკი რიწის ტბაზე აფხაზეთში

ტექსტში გამოყენებული ტერმინები და ტოპონიმები, ასევე მოსაზრებები და იდეები, გამოხატავს სტატიის ავტორის პირად პოზიციას და ყოველთვის არ ემთხვევა JAMnews-ის და მისი ცალკეული თანამშრომლების მოსაზრებებსა და პოზიციას. JAMnews-ი იტოვებს უფლებას წაშალოს პუბლიკაციის ქვეშ დატოვებული კომენტარები, რომლებიც შეფასდება, როგორც შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ძალადობის წამქეზებელი და ასევე ეთიკურად მიუღებელი სხვა მიზეზების გამო

ასევე წაიკითხეთ