messenger vk-black email copy print

Парламент Абхазии предложил президенту уйти в отставку на фоне протестов