თომას დე ვაალი, Carnegie Europe

თომას დე ვაალი: ღია საქართველო, დახურული საქართველო

მართალია, ავტორიტარული ქვეყნების გარემოცვაში საქართველო ჯერაც წარმატებული წინსვლის თვალსაჩინოებად აღიქმება,თუმვა ბოლოდროინდელი მოვლენები იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ამ წარმატების ზოგი ელემენტი, შესაძლოა, უკუქცევადიც კი გამოდგეს

პოპულარული