თათული ომიაძე, თბილისი

რას სუნთქავს თბილისი

ყველა ციფრი და კვლევა, რომელიც თბილისის ეკოლოგიას ეხება, ერთსა და იმავეს ამბობს  - თბილისს შველა სჭირდება

პოპულარული