სევაკ ვარდუმიანი, ერევანი

კონსენსუსის სახელით

სომხეთის პოლიტიკურმა ძალებმა საარჩევნო კოდექსი ერთობლივად შეიმუშავეს და დაამტკიცეს

პოპულარული