სევაკ აკოფიანი, ერევანი

სომხეთის უმაღლესი სასწავლებლები ჩიხშია

უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული ადგილების რიცხვი ორჯერ აღემატებოდა რეგისტრირებულ აბიტურიენტთა რაოდენობას - რასთანაა დაკავშირებული აბიტურიენტების ნაკლებობა და რამდენად დროებითია ეს მოვლენა?

პოპულარული