სალომე კიკალეიშვილი, თბილისი ; ფოტო: დინა ოგანოვა

პოპულარული