ნუნე ახვერდიანი, ერევანი

სავალდებულო დახმარება არმიას

სომხეთში შეიქმნება ფონდი, რომელშიც ქვეყნის თითოეული დასაქმებული მოქალაქე ყოველთვიურად გარკვეულ თანხას ჩარიცხავს

პოპულარული