ნინო გამისონია, თბილისი; ფოტო: ნინო ბაიდაური

პოპულარული